Privacy beleid

Algemeen
Privacy is belangrijk voor Hoelahoep muziek. In dit beleidsstuk wordt uitgelegd hoe gegevens van klanten worden verzameld, opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de praktijk en de klant, in lijn met de Wet Algemene Verordeningen Gegevensbescherming (AVG). Door gebruik te maken van de diensten van Hoelahoep muziek, stemt de klant ermee in dat zijn of haar gegevens worden gebruikt op de wijze zoals uiteengezet in dit privacy beleid. Op de websites vermelde links naar andere websites, diensten en toepassingen vallen niet onder dit betreffende privacy beleid. Hoelahoep muziek is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van andere websites, diensten en toepassingen.

Artikel 1. Definities
• De lesgever: Judith de Vrees Hoelahoep muziek
• De klant: de wederpartij van Judith de Vrees Hoelahoep muziek. Een klant kan zowel een betalende cliënt zijn als een bezoeker van de website.
• De website: www. hoelahoep.info
Artikel 2. Uitgangspunten met betrekking tot persoonlijke gegevens en privacy
Voor de klant moet duidelijk zijn:
• Welke gegevens over de klant verzameld worden door Hoelahoep muziek: persoonlijke gegevens
• Wat Hoelahoep muziek met de persoonlijke gegevens doet
• Hoe Hoelahoep muziek persoonlijke gegevens beschermt en opslaat
• Hoe de klant volledige controle heeft over de persoonlijke gegevens.
Artikel 3. Het verzamelen van persoonlijke gegevens
3.1 Ten behoeve van de muziek op schootlessen worden tijdens de kennismaking de volgende persoonlijke gegevens verzameld:
• Naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam)
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Naam kind
• Geboortedatum kind
3.2 De lesgever houdt een persoonlijk dossier bij van de cursussen. Hierin worden enkel persoonlijke gegevens vermeld betreffende de klant en de ontwikkeling van het kind.
3.3. Om de website te bezoeken, hoeven geen persoonlijke gegevens verstrekt te worden. De website maakt geen gebruik van cookies.

3.5 Om de facebookpagina van Hoelahoep Muziek te bezoeken hoeven geen persoonlijke gegevens verstrekt te worden.
3.5.1 Bezoekers van de facebookpagina kunnen via messenger of de inbox van facebook informatie opvragen. De volgende gegevens worden daarvoor verzameld:
• Naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam)
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Onderwerp
• Toelichting op het onderwerp
3.6 Bij contact via e-mail en telefoon verstrekt de klant de betreffende persoonlijke gegevens aan Hoelahoep Muziek.
Artikel 4. Het gebruiken van persoonlijke gegevens
Hoelahoep muziek gebruikt de persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
• Ter contactlegging tussen lesgever en klant
• Ter verzending van een factuur
• Ter aanvraag voor een cultuurvoucher voor de gemeente Laarbeek
• Een persoonlijk dossier voor administratieve handelingen
• Om te reageren op een ingezonden bericht, opmerking of vraag van een klant
• Voor het verzenden van nieuwsbrieven
• Om activiteiten te voorkomen of actie te ondernemen tegen de activiteiten die (mogelijk) in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving.
Artikel 5. Het opslaan van persoonlijke gegevens
Hoelahoep muziek verwerkt gegevens op de computer waarop de administratie en alle persoonlijke gegevens van klanten opgeslagen worden, beveiligd met een wachtwoord. Alleen de lesgever heeft toegang tot de gegevens.
Artikel 6. Het delen van persoonlijke gegevens
6.1 Hoelahoep muziek zal nooit persoonlijk en vertrouwelijke informatie aan derde partijen verstrekken, tenzij:
• Met schriftelijke toestemming van de klant,
• Dit wettelijk verplicht en toegestaan is
• Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden
6.2 Wat betreft de website wordt gebruik gemaakt van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internetomgeving van de website
• Het verzenden van contactformulieren
6.3 Hoelahoep muziek geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden afspraken gemaakt om de beveiliging van de persoonlijke gegevens te waarborgen.
Artikel 7. Gebruikmaking van cookies en soortgelijke technologie
Hoelahoep muziek maakt op haar website geen gebruik van cookies en soortgelijke technologie.
Artikel 8. Toegang van klanten op persoonlijke gegevens
De klant heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonlijke gegevens die Hoelahoep muziek van de klant heeft ontvangen. Tevens kan de klant bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft de klant het recht om de door hem of haar verstrekte gegevens door Hoelahoep muziek te laten overdragen aan de klant zelf of in opdracht van de klant direct aan een andere partij.
Artikel 9. Bewaartermijn
Hoelahoep muziek bewaart de persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk.
• De gevoelige persoonlijke gegevens worden 5 jaar bewaard. Hieronder vallen de persoonlijke dossiers.
• Overige persoonlijke gegevens zoals de NAWgegevens en telefoonnummers worden 5 jaar bewaard.

Verwerkingsregister
Het opslaan van persoonlijke gegevens
Hoelahoep muziek maakt gebruik van een beveiligd computersysteem waarop de administratie en alle persoonlijke gegevens van klanten opgeslagen worden.
Het delen van persoonlijke gegevens
Hoelahoep muziek zal nooit persoonlijk en vertrouwelijke informatie aan derde partijen verstrekken, tenzij:
• Met schriftelijke toestemming van de klant, bijvoorbeeld bij doorverwijzing naar een hulpverlener
• Dit wettelijk verplicht en toegestaan is
Ten alle tijden kunnen klanten de gegevens opvragen, wijzigen en/of verwijderen.

Verwerkersovereenkomst
Bij elke verwerkersovereenkomst die ik als praktijk zal aangaan, zal ik afspreken dat:
• Verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van mijn schriftelijke instructies. Er worden geen persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruikt.
• Personen in dienst van de verwerker hebben een geheimhoudingsplicht
• De verwerker treft passende organisatorische maatregelen om de verwerking van de persoonsgegevens te beveiligen
• De verwerker mag zonder mijn schriftelijke toestemming de verwerking niet door een ander laten uitvoeren
• De verwerker voldoet aan de verzoeken van betrokkenen als het gaat om privacyrechten, zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit
• De verwerker helpt om andere verplichtingen na te komen, zoals het melden van datalekken.
• De verwerker zal de gegevens na afloop van de verwerkingsdiensten verwijderen of naar mij terugsturen. Ook verwijdert hij kopieën , tenzij de verwerker wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren.